Beste ouder,

Ik stel het zeer op prijs dat u meewerkt aan mijn oproep.

Uiteraard begrijp ik ook dat u een druk leven heb en dat uw agenda zeer vol staat.

De auditie stel ik zeer op prijs maar ik heb geen verwachtingen voor wat betreft het werk dat ik en mijn Pieter mannen en en vrouwen op 5 december hebben.

Uiteraard kunt u net zoals voorgaande jaren uw eigen programma ten uitvoer brengen op 5 december.

Hoogachtend,

De Sint